Visio

Utelialle ihmisille

Puheenaihe.fi on sivusto uteliaille ihmisille, jotka haluavat ymmärtää monipuolisemmin uusimpia politiikan, tieteen ja teknologian ilmiöitä.

Rakentavaa vuoropuhelua

Puheenaihe.fi mahdollistaa rakentavan tavan käsitellä yhteiskunnallisia aiheita, jotka vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme. Haluamme haastaa niin päättäjät kuin asiantuntijatkin perustelemaan kantansa ja käymään vuoropuhelua keskenään. Toimimme sillanrakentajina ihmisten ja näkemysten välillä.

Toteutus

Puheenaihe.fi sivustolla julkaistaan kerrallaan kolmen ihmisen kirjallinen näkökulma päivän puheenaiheesta. Kirjallisia näkökulmia seuraa podcast, jossa päivän puheenaiheeseen pureudutaan syvällisemmin. Päivän puheenaiheiden lisäksi sivustolla julkaistaan kannanottoja ja dialogeja. Kullakin kannanotolla on kolme allekirjoittajaa, jotka edustavat eri puolueita, yhdistyksiä tai yrityksiä. Dialogit taas ovat kahden henkilön välisiä vuoropuheluita.

Arvot

Puheenaihe.fi on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sivusto. Haluamme toimia läpinäkyvästi ja pyrimme tarkastelemaan maailmaa mahdollisimman objektiivisesti ja neutraalisti. Keskeisiä arvojamme ovat avoimuus ja yhteisöllisyys. Seisomme vahvasti sananvapauden ja demokratian takana.

Yhteiskuntamme muodostuu ihmisistä erilaisine tarpeineen ja arvoineen. Ketään ei saisi unohtaa keskustelun ulkopuolelle. Jotta voimme kehittää yhteiskuntaa paremmaksi, meidän on tehtävä se yhdessä.

Historia

Puheenaihe.fi on saanut ideansa kuplautumiseen liittyvistä nyky-yhteiskunnan ilmiöistä. Sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään usein samanmielisten ihmisten kaikukammioita muistuttavissa ryhmissä. Sosiaalinen media myös helposti ruokkii vastakkainasettelua ja mielipiteiden kärjistymistä.

Tulevaisuus

Internetin myötä mahdollisuudet keskustelun rajoittamiseen ovat rajalliset. Ensisijaisesti Puheenaihe.fi haluaakin nostaa esille niitä rakentavaan vuoropuheluun pyrkiviä näkökulmia, jotka muualla hukkuvat kärkevien mielipiteiden alle.