Visio

Uteliaille ihmisille

#puheenaihe on suunnattu uteliaille ihmisille, jotka haluavat ymmärtää monipuolisesti uusimpia politiikan, yritysmaailman, tieteen ja teknologian ilmiöitä.

Rakentavaa vuoropuhelua

#puheenaihe mahdollistaa rakentavan tavan käsitellä yhteiskunnallisia aiheita, jotka vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme. Haluamme kutsua niin päättäjät kuin asiantuntijatkin perustelemaan kantansa ja käymään vuoropuhelua keskenään. Toimimme sillanrakentajina ihmisten ja näkemysten välillä.

Toteutus

#puheenaihe sivustolla julkaistaan kerrallaan kolmen ihmisen kirjallinen näkökulma päivän puheenaiheesta. Päivän puheenaiheiden lisäksi sivustolla julkaistaan kannanottoja ja dialogeja. Kullakin kannanotolla on kolme allekirjoittajaa, jotka edustavat eri puolueita, yhdistyksiä tai yrityksiä. Dialogit taas ovat kahden henkilön välisiä vuoropuheluita. #puheenaihe julkaisee myös podcastia, johon kutsutaan vieraita keskustelemaan niin ajankohtaisista kuin ajattomistakin aiheista.

Arvot

#puheenaihe on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sivusto. Pyrimme tarkastelemaan maailmaa mahdollisimman objektiivisesti ja neutraalisti. Keskeisiä arvojamme ovat avoimuus ja yhteisöllisyys. Seisomme vahvasti sananvapauden ja demokratian takana.

Yhteiskuntamme muodostuu ihmisistä erilaisine tarpeineen ja arvoineen. Ketään ei saisi unohtaa keskustelun ulkopuolelle. Jotta voimme kehittää yhteiskuntaa paremmaksi, meidän on tehtävä se yhdessä.

Historia

#puheenaihe on saanut ideansa kuplautumiseen liittyvistä nyky-yhteiskunnan ilmiöistä. Sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään usein samanmielisten ihmisten kaikukammioita muistuttavissa ryhmissä. Sosiaalinen media myös helposti ruokkii vastakkainasettelua ja mielipiteiden kärjistymistä.

Tulevaisuus

Internetin myötä mahdollisuudet keskustelun rajoittamiseen ovat rajalliset. Ensisijaisesti #puheenaihe haluaakin nostaa esille niitä rakentavaan vuoropuheluun pyrkiviä näkökulmia, jotka muualla hukkuvat kärkevien mielipiteiden alle.