Visio

Visio: Rakentavaa vuoropuhelua

Puheenaihe.fi mahdollistaa rakentavan tavan käsitellä yhteiskunnallisia aiheita – aiheita, jotka vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme ja joista meidän tulisi päättää yhdessä. Haluamme haastaa niin päättäjät kuin asiantuntijatkin perustelemaan kantansa ja käymään vuoropuhelua keskenään. Toimimme sillanrakentajina ihmisten ja näkemysten välillä.

Toteutus

Sivustolla julkaistaan kerrallaan kolmen ihmisen kirjallinen näkökulma päivän puheenaiheesta. Kirjallisia näkökulmia seuraa podcast, jossa päivän puheenaiheeseen pureudutaan syvällisemmin. Päivän puheenaiheiden lisäksi sivustolla julkaistaan kannanottoja ja dialogeja. Kullakin kannanotolla on kolme allekirjoittajaa, jotka edustavat eri puolueita, yhdistyksiä tai yrityksiä. Dialogit taas ovat kahden henkilön välisiä vuoropuheluita.

Arvot

Puheenaihe.fi sivusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sivusto. Haluamme toimia läpinäkyvästi ja pyrimme tarkastelemaan maailmaa mahdollisimman objektiivisesti ja neutraalisti. Keskeisiä arvojamme ovat avoimuus ja yhteisöllisyys. Seisomme vahvasti sananvapauden ja demokratian takana.

Yhteiskuntamme muodostuu ihmisistä erilaisine tarpeineen ja arvoineen. Ketään ei saisi unohtaa keskustelun ulkopuolelle. Jotta voimme kehittää yhteiskuntaa paremmaksi, meidän on tehtävä se yhdessä.

Historia

Puheenaihe.fi on saanut ideansa kuplautumiseen liittyvistä nyky-yhteiskunnan ilmiöistä. Sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään usein samanmielisten ihmisten kaikukammioita muistuttavissa ryhmissä, joissa vain tiettyjen mielipiteiden esittäminen on sallittua.

Anonyymeillä keskustelupalstoilla mielipiteiden ilmaisu kärjistyy herkästi oman totuuden yksipuoliseksi julistamiseksi ja eri tavalla ajattelevien leimaamiseksi ja solvaamiseksi.

Tulevaisuus

Internetin myötä mahdollisuudet keskustelun rajoittamiseen ovat rajalliset. Ensisijaisesti Puheenaihe.fi haluaakin nostaa esille niitä rakentavaan vuoropuhelua pyrkiviä näkökulmia, jotka muualla hukkuvat kärkevien mielipiteiden alle.

Sivustomme kehittämiseksi toivomme lukijoiltamme ja katsojiltamme palautetta. Otamme vastaan sekä kehitysideoita että ehdotuksia mielenkiintoisista aiheista.

Onko juuri sinulla idea tai näkökulma, jonka haluaisit kuuluviin?